top of page

Думаешь, что все кальяны уже перепробовал, а что насчет фрукта?


Если вы не так давно открыли для себя кальянную индустрию, то вероятнее всего лишь только слышали такие фразы, как shisha on Grapefruit или shisha on Pineapple. Что же это такое и с как это вообще курить? Давайте, разбираться.

Кальяны на фруктах стали забивать довольно давно, однако признание получили буквально пару лет назад. Спросите, как же старую добрую глиняную чашу заменил какой-то там фрукт? Все очень просто. Кальян на чаше не способен так ярко раскрыть вкус табака, как фруктовый. Такой насыщенности и дымности невозможно получить искусственно. Все дело в том, что сок, выделяемый фруктом, не дает табаку пересохнуть из-за чего повышается время курения кальяна и вероятность появления горечи заметно снижается. Однако не стоит думать, что фруктовый кальян имеет лишь одно преимущество. Более важным критерием для выбора кальяна на фрукте является количество табака. Благодаря тому, что объем фруктовой чаши больше в несколько раз, количество табака, используемое при забивке, так же возрастает, что способствует увеличению процесса курения практически в 2 раза.

Только у нас в Праге в Smokeberry Lounge Bar и Smokeberry Restaurace существует уникальная возможность убедиться в правдивости данных фактов и по - настоящему проникнуться не теряющим популярности трендом последних лет.

P.S. Наши кальяны имеют уникальные дизайны, поэтому ваши фотки будут всегда неповторимы и вы постоянно сможете делиться ими с вашими друзьями.

Myslíte si, že každou shishu už jste zkusili, ale co ohledně ovocní?

Jelikož vás ne tak dávno zaujal průmysl vodních dýmek, pravděpodobně jste jenom slyšeli takové frázi jako shisha on Grapefruit a shisha on Pineapple. Co to znamená a jak to vůbec kouřit? Pusťme se do toho.

Vodní dýmky na ovocích se stáli dělat dostatečně dávno, ale svou popularitu oni zasloužili jen pár let zpátky. Chcete se zeptat jakým způsobem klasická číše byla nahrazena ovocní. Lehce Vám odpovíme. Vodnice na hliněné číše je horši tím, že nemůže až natolik vyjádřit chuť tabáku. Takové bohatosti chuti a kouři nelze dokázat udělat umělé. Hlavní příčina je v tom, že džus, který je uvnitř ovoce, nepovolí tabáku vyschnout, proto se zvyšuje doba kouření a pravděpodobnost vzniku nahořklé chuti výrazně klesá. Ještě více důležitým kritériem pro výběr vodnicí na ovocí je množství tabáků. Díky tomu, že objem ovocní číše je několik krát větší než klasické hliněné, množství tabáku při tvorbě vodní dýmky taký se zvyšuje, což vede za sebou zvyšování doby kouření až dvakrát.

Jen u nás v Smokeberry Lounge Bar a Smokeberry Restaurant existuje unikátní možnost ověřit pravdivost těchto faktů a ocenit trend, který neztratil svou popularitu během posledních několika let.

P.S. Naší vodnicí na ovocích vždycky mají jedineční dizajny, proto vaší fotky budou naprosto vynikající a jste můžete sdílet jich se svými kamarádi.

Do you think you’ve already tried every shisha taste, but what about fruit bowls?

If shisha industry is still new for you, then you’ve just heard the phrases like shisha on grapefruit or shisha on pineapple. So what does it mean and how is it smoked? Let’s discuss it in more details

Shishas on fruit bowls have already existed for a pretty long time, however the popularity of it started growing only couple of years ago. Well, you may wonder, how the basic clay bowl was replaced by natural fruits? It’s basically easy. Shisha on classic bowl is not able to provide smoker with such a deep taste of the tobacco, as shisha on fruit bowl. It is almost impossible to get such a smoky and deep taste artificially. The thing is that fruit juice leave the tobacco leaves wet and do not allow it to dry fast, therefore the smoking time increase and the possibility of colas taste appearing is decreasing.

Fruit bowls definitely have more than one advantage. More important criteria for choosing a fruit bowl is the amount of tobacco in the bowl. As the size of the fruit bowl is much bigger than claw bowl, it contains much more tobacco, what results in 2 times longer smoking time

To sum it up, shisha in fruit bowl is definitely must try for every shisha lover. And we are proud to say that only in Smokeberry Lounge Bar and Smokeberry Restaurant you can try it and feel all advantages by yourselves.

P.S. Our fruit bowls have unique designs, so don’t miss the chance to take some photos and share it with friends ;)

Недавние посты
Мы в соцсетях
  • Black Instagram Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page